VikenSnipan El

Sällan har så många tidsepoker mötts i en och samma produkt… En båttyp som med sin form går tillbaka till vikingatiden (extremt beprövad), byggd i ett nästan underhållsfritt material framtaget under mitten av förra seklet (glasfiberarmerad plast), och med en drivlina från 21:a århundradet (elmotor med litiumbatteri). Framtagen i nära samarbete med GreenStarMarine, som redan har hunnit skaffat sig 20 års erfarenhet av eldrivna båtar.

Vår snipa har sina rötter i nordväst-skånska Viken, men byggs numera för hand av Åhus Marina i nordost-skånska Åhus, även det en trakt med gamla traditioner av spetsgattade och mycket sjövärdiga båtar för både öppet hav och skärgård.
Vad våra förfäder kanske inte reflekterade så mycket över, är att Snipan dessutom är en närmast oslagbar picknick-båt, där man njuter lika mycket av den tysta och sköna färden som av det eventuella slutmålet – om man nu ens har ett sådant…

VikenSnipan El distribueras av Navark Handels AB i samarbete med GreenStarMarine och Åhus Marina.