DUFOUR | Båtförmedlare | Navark Handels AB

DUFOUR


Dufour blickar ständigt mot framtiden. I över 60 år har Dufour designat och byggt innovativa, högpresterande segelbåtar. Med nästan 400 segelbåtar byggda per år, kontrollerar Dufour hela leveranskedjan, från produktutveckling, montering och träarbete fram till färdig båt. Den berömda italienska marinarkitekten Umberto Felci och designers från Dufour Yachts har ett mycket nära samarbete för att få fram skrovdesign av allra bästa kvalitet.


För mer inspiration, se respektive modell och www.dufour-yachts.com